Al anvendelse af billeder og tekst kun efter nærmere aftale.
kontakt via www.jenshvass.com
Om Axel Aagaard - Paris - Typer - Sigøjnerliv - De faste modeller - Skitser - Akvareller - Olie og kridt
INSPIRATION

"Menneskets reaktioner i alle afskygninger har optaget mig så langt tilbage, jeg kan huske. Jeg har fundet det inciterende at opleve et menneske i affekt, uanset i hvilken forbindelse, når bare det var ægte. Som musiker og musikpædagog i mange år har jeg som kølig iagttager, og da også tit som den engagerede part, indhøstet erfaringer, jeg som maler ikke kunne undvære. Nu er musik - og enhver form for kunst i øvrigt - områder, hvor følsomhed og sensibilitet er nødvendige egenskaber for den skabelsesproces, der foregår. Talent uden følelser har ingen mening"

"
Efter en blodprop i 1967, hvor jeg pådrog mig et høretab, begyndte jeg et studium af menneskepsyken. Gennem selvanalyse og iagttagelse af andre menneskers adfærd søgte jeg paralleller for at finde klaring på mine egne problemer. Jeg kom derved de menneskelige reaktioner på nærmeste hold, og det er herfra min interesse for portrætmaleriet og symbolismen begyndte. Min realistiske udtryksform er et nødvendigt led i denne sandhedssøgende proces. I Paris, hvor vi arbejdede efter ca. 90 forskellige modeller, blev det en besættelse for mig at opnå beherskelse i den kunst at gengive hver enkelt models individuelle karakter og personlighed. Der blev derfor en udfordring for mig, da vi under vort ophold i Spanien og særlig i Granada mødte zigøjnerne, hvem jeg bestemte mig for at male."

"
Jeg håber, at denne introduktion kan bidrage til at lette forståelsen for min udtryksform, samt forklare baggrunden for de motiver, jeg bestemmer mig for at male. Det er et ekspressivt engagement, hvor motivet - eller modellen - er eksponent for de tanker og det budskab, der mere og mere vil manifestere sig i mine billeder, nemlig medmenneskelighed uanset race, religion eller livsform - på tværs af alle grænser".

Axel Aagaard, Korinth, 14. september 1979

"At tale med Andre, ja, høre en Sang,

Jeg ville godt bytte med Blinde engang,

Men Døve kan male, hvad Øjet det ser,

Hvor Andre kun hører, for 'blinde' de bli'er."

Benalmádena, 1973

Axel Aagaard

Kontakt: Dorethe Miriam Aagaard, 26 15 13 41, Doremiriam@gmail.com